Джамеев В.Ю.
Джамєєв Вадим Юрійович
Посада: старший викладач
Тел: +38 (057) 707 54 82
Освіта: Харківський державний університет імені О.М.Горького  (1992 р.)
Науковий ступінь: к.б.н. (2000 р.)
Вчене звання: немає
Кандид. дис. на тему: «Влияние пониженной температуры на метаболизм углеводов, липидов, белка и активность дегидрогеназ в проростках сои»
Спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 1992 року
Область наукових інтересів:
Стійкість рослин до абіотичних факторів, фізіологія розвитку, фотоперіодизм. Молекулярно-біологічні основи процесів стійкості рослин, їх росту та розвитку. Роль сигнальних систем та трофічних факторів у регуляції росту та розвитку рослин.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 4
Анатомія рослин
Внутрішньоклітинні сигнальні системи
Фітогормони
Метаболізм прокаріот
 
Навчально-методичні посібники для середньої школи:
 
Основні публікації:
5. Жмурко В.В., Джамєєв В.Ю., Юхно Ю.Ю., Альдал’ін Хаммад Халіфех Хаммад. Накопичення крохмалю та його компонентів у листках короткоденних і нейтральних ізогенних ліній сої (Glicine max Merr.) за різної тривалості дня // Науковий вісник Національного аграрного університету. — 2005. — Вип.91. — С.71-77
6. Жмурко В.В., Джамеев В.Ю. Особенности углеводного обмена нейтральных растений в связи с темпами их развития // Укр. биохим. журн. — 2002. — Т. 74, № 4б (дод. 2). — С. 127.