Попова Ю.В.
Попова Юлія Вікторівна
Посада: асистент
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2007 р.)
Науковий ступінь: немає
Вчене звання: немає
Виконує. дис. на тему: «Вуглеводний обмін макро- та мікросимбіонта у процесі симбіотичної азотфіксації сої за різної тривалості фотоперіоду»
Спеціальність: мікробіологія
Науково-педагогічний стаж: з 2010 року
Область наукових інтересів:
симбіотична азотфіксація, вуглеводний та азотний обмін рослин, селекція та вирощування сої, фотоперіодична регуляція онтогенезу рослин.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 1
Біологічні основи інфекційних процесів
Виділення та ідентифікація мікроорганізмів
Базові методи санітарної, грунтової та водної мікробіології
Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів
Додаткова інформація:
Методи метаболоміки та протеоміки у фізіології рослин та мікробіології
Член Українського товариства фізіологів рослин
 
Основні публікації:
3. Попова Ю.В. Фотопериод как фактор формирования симбиотического апарата у изогенных по генам ЕЕ линий сои (Glycine max. (L.) Merr.)/ Ю.В. Попова, В.В. Жмурко // Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий: VII Съезд Общества физиологов растений России: материалы докладов в 2 частях. – Нижний Новгород, 2011. – Ч. ІІ. – С. 572.
4. Попова Ю.В. Содержание углеводов, белка и масла в семенах изогенных по Е-генам линий сои в разных фотопериодических условиях/ Ю.В. Попова, В.В. Жмурко // Современная биология растений: – Луганск, 2011. – С. 140–142
5. Жорняк Ю. В. Влияние продолжительности фотопериода на нодуляцию и нитрогеназную активность у изогенных линий сои/ Ю.В. Жорняк, Ю.Ю. Юхно, А.М. Самойлов, В.В. Жмурко // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Моргун / НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, УТФР. – К.: Логос, 2009. – 2. – С. 501–507.