Шулік Вікторія Володимирівна
Посада: асистент
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2014 р.)
Науковий ступінь: немає
Вчене звання: немає
Виконує. дис. на тему: «Фітогормональна та трофічна регуляція яровізаційного процесу озимої м'якої пшениці in vivo та in vitro»
Спеціальність: фізіологія та біохімія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 2014 року
Область наукових інтересів:
Дослідження фізіолого-біохімічних аспектів регуляції темпів розвитку рослин за умов in vitro: фізіолого-генетичні та молекулярні аспекти процесу розвитку рослин.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники:
Практикум з курсу "Методи культури іn vitro вищих рослин" спільно з доцентом, к.б.н. Авксентьєвою О.О.
Авксентьєва О.А., Васильченко М.С., Шулік В.В. Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro - навчально-методичний посібник. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 90 с.
Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів
Системність регуляції онтогенезу рослин
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
 
Основні публікації:
2. Авксентьєва О.О., Шулік В.В. Молекулярно-генетичні дослідження системи генів VRN in vivo та in vitro // Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці: матеріали міжнародної конференції присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства  та сортовивчення (м. Одеса, 1-3 червня 2016). – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 67-68.
3. Авксентьева О.А., Васильченко М.С., Шулик В.В. Роль генетических систем контроля темпов развития растений в детерминации каллусогенеза изолиний NILs пшеницы и сои // Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной реакции организма. Годичное собрание общества физиологов растений России (С.-Петербург, 21–24 июня 2016). - С.-Петербург: Изд–во Санкт-Петербургского государственного университета, 2016. – С.87-88.
5. Шулік В.В., Авксентьєва О.О. Молекулярно-біологічне дослідження алельного стану генів контролю темпів розвитку Triticum aestivum L. Мат. XI Міжнар. Наук. конф-ї студ. і асп. (м. Львів: СПОЛОМ), 2015. - С.532.