На цій сторінці ви можете знайти інформацію щодо загальних та спеціальних курсів кафедри
Бакалавріат
Нормативні курси для студентів біологічного факультету (1-4 рік навчання)
Програми  
Структурна ботаніка: Анатомія рослин /бакалавр, 1 рік навчання/
Вибіркові курси (4 рік навчання)
Біологія мінерального живлення рослин
Внутрішньоклітинні сигнальні системи
Екофізіологія рослин
Біологія та систематика окремих груп бактерій
Екологія мікроорганізмів та вірусів
Біохімія рослин
Контроль якості рослинної сировини та мікробіологічні стандарти
Метаболізм мікроорганізмів
Спеціальні практикуми (4 рік навчання)
Методи аналізу вуглеводів, азот- та фосфоровмісних сполук
Виділення та ідентифікація мікроорганізмів
Методи ензимології рослин
Базові методи санітарної, грунтової та водної мікробіології
Методи культури іn vitro вищих рослин
Магістратура
Нормативні курси
 
Методика викладання у вищій школі

Сучасні проблеми біології
Методологія та організація наукових досліджень
Вибіркові дисципліни
Спеціальність "Фізіологія та біохімія рослин"
Сучасна фітогормонологія
Фотосинтез та продукційний процес
Генна інженерія та біотехнологія рослин
Системність регуляції онтогенезу рослин
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки, протеоміки та сигналінгу у фізіології рослин та мікробіології”
Спеціальність "Мікробіологія та вірусологія"
Антибіотики
Теоретичні та прикладні аспекти генної інженерії мікроорганізмів
Промислова мікробіологія
Біологія та систематика окремих груп бактерій
Біологічні основи інфекційних процесів
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки, протеоміки та сигналінгу у фізіології рослин та мікробіології”
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2016-2017 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2016-2017 навчального року

Графік консультацій виклад.

Графік відкритих занять

КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (денна форма)

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (заочна форма)

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (денна форма)

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (заочна форма