На цій сторінці ви можете знайти інформацію щодо загальних та спеціальних курсів кафедри
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Обов'язкові курси (1-4 рік навчання)
Прогр
Мікробіологія з основами вірусології / бакалавр, 2 рік навчання/
Фізіологія та біохімії рослин / бакалавр, 3 рік навчання/
Вибіркові курси (4 рік навчання)
Фітобіохімія / бакалавр, 4 рік навчання/
Спеціальність 091 Біологія та біохімія
Обов'язкові курси (1-4 рік навчання)
Прогр  
Структурна ботаніка: Анатомія рослин / бакалавр, 1 рік навчання/
Мікробіологія / бакалавр, 2 рік навчання/
Біотехнологія / бакалавр, 2 рік навчання/
Молекулярна біологія / бакалавр, заочна форма навчання, 3 рік навчання/
Фізіологія та біохімії рослин / бакалавр, 3 рік навчання/
Вибіркові курси (3-4 рік навчання)
Проблеми і методи досліджень у фізіології, біохімії рослин та мікробіології / бакалавр, 3 рік навчання/
Біологія мінерального живлення рослин / бакалавр, 4 рік навчання/
Внутрішньоклітинні сигнальні системи і механізми адаптивності рослин та мікроорганізмів / бакалавр, 4 рік навчання/
Екофізіологія рослин та мікроорганізмів / бакалавр, 4 рік навчання/
Біологія, метаболізм та систематика мікроорганізмів / бакалавр, 4 рік навчання/
Контроль якості рослинної сировини та мікробіологічні стандарти (міжкафедральний) / бакалавр, 4 рік навчання/
Прикладна біохімія та біотехнологія рослин (міжкафедральний)/ бакалавр, 4 рік навчання/
Спеціальні практикуми (4 рік навчання)
Методи біохімічного аналізу рослин
Виділення та ідентифікація мікроорганізмів
Базові методи санітарної, грунтової та водної мікробіології
Методи культури in vitro вищих рослин
Магістратура
Вибіркові дисципліни Спеціальність 091 Біологія та біохімія
Системність регуляції онтогенезу рослин / магістр, 1 рік навчання/
Прикладна мікробіологія / магістр, 1 рік навчання/
Основи біоетики та біобезпека / магістр, 2 рік навчання/
Речовини вторинного метаболізму рослин і мікроорганізмів: фітогормони, антибіотики / магістр, 2 рік навчання/
Механізми взаємодії рослина-мікроорганізм / магістр, 2 рік навчання/
Теоретична і прикладна генна інженерія рослин та мікроорганізмів / магістр, 2 рік навчання/
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”/ магістр, 1 рік навчання/
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”/ магістр, 1 рік навчання/
Практики
Навчально-виробнича практика / бакалавр 3 рік навчання
Педагогічна практика / бакалавр 4 рік навчання
Педагогічна (асистентська) практика / магістр 1 рік навчання
Науково-дослідна практика практика / магістр 1 рік навчання
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2023-2024 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2023-2024 навчального року

Графік консультацій виклад.

Графік відкритих занять

ДИПЛОМНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (заочна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (заочна форма