На цій сторінці ви можете знайти інформацію щодо загальних та спеціальних курсів кафедри
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Нормативні курси (1-4 рік навчання)
Програми  
Структурна ботаніка / бакалавр (спеціальність Середня освіта), 1 рік навчання/
Спеціальність 091 Біологія
Нормативні курси (1-4 рік навчання)
Програми  
Структурна ботаніка: Анатомія рослин / бакалавр, 1 рік навчання/
Вибіркові курси (4 рік навчання)
Проблеми і методи досліджень у фізіології, біохімії рослин та мікробіології
Біологія мінерального живлення рослин
Внутрішньоклітинні сигнальні системи і механізми адаптивності рослин та мікроорганізмів
Екофізіологія рослин та мікроорганізмів
Біологія, метаболізм та систематика мікроорганізмів
Контроль якості рослинної сировини та мікробіологічні стандарти (міжкафедральний)
Прикладна біохімія та біотехнологія рослин (міжкафедральний)
Спеціальні практикуми (4 рік навчання)
Методи біохімічного аналізу рослин
Виділення та ідентифікація мікроорганізмів
Базові методи санітарної, грунтової та водної мікробіології
Методи культури іn vitro вищих рослин
Магістратура
Нормативні курси
 
Сучасні проблеми біології (спеціальність Біологія)

 

Вибіркові дисципліни Спеціальність 091 Біологія
Основи біоетики та біобезпеки
Прикладна біологія
Спеціалізація "Фізіологія та біохімія рослин"
Сучасна фітогормонологія
Симбіогенетика рослин
Фотосинтез та продукційний процес
Генна інженерія рослин
Системність регуляції онтогенезу рослин
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”
Спеціалізація "Мікробіологія та вірусологія"

 

Антибіотики
Теоретична та прикладна генна інженерія мікроорганізмів
Промислова мікробіологія
Механізми взаємодії рослина-мікроорганізм
Біологічні основи інфекційних процесів
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”
Практики
Навчально-виробнича практика / бакалавр 3 рік навчання
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2021-2022 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2021-2022 навчального року

Графік консультацій виклад.

Графік відкритих занять

ДИПЛОМНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (заочна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (заочна форма