На цій сторінці ви можете знайти інформацію щодо загальних та спеціальних курсів кафедри
Бакалавріат
Нормативні курси для студентів біологічного факультету (1-4 рік навчання)
Програми  
Структурна ботаніка: Анатомія рослин /бакалавр, 1 рік навчання/
Вибіркові курси (4 рік навчання)
Біологія мінерального живлення рослин
Внутрішньоклітинні сигнальні системи і механізми адаптивності рослин та мікроорганізмів
Екофізіологія рослин та мікроорганізмів
Біологія, метаболізм та систематика мікроорганізмів
Прикладна біохімія та біотехнологія рослин
Контроль якості рослинної сировини та мікробіологічні стандарти
Проблеми і методи досліджень у фізіології, біохімії рослин та мікробіології
Спеціальні практикуми (4 рік навчання)
Методи біохімічного аналізу рослин
Виділення та ідентифікація мікроорганізмів
Базові методи санітарної, грунтової та водної мікробіології
Методи культури іn vitro вищих рослин
Магістратура
Нормативні курси
 
Прикладна біологія

Сучасні проблеми біології
Методологія та організація наукових досліджень
Вибіркові дисципліни
Основи біоетики та біобезпеки
Спеціальність "Фізіологія та біохімія рослин"
Сучасна фітогормонологія
Симбіогенетика рослин
Фотосинтез та продукційний процес
Генна інженерія рослин
Системність регуляції онтогенезу рослин
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”
Спеціальність "Мікробіологія та вірусологія"
Антибіотики
Теоретична та прикладна генна інженерія мікроорганізмів
Промислова мікробіологія
Механізми взаємодії рослина-мікроорганізм
Біологічні основи інфекційних процесів
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2018-2019 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2018-2019 навчального року

Графік консультацій виклад.

Графік відкритих занять

КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (заочна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (заочна форма