На цій сторінці ви можете знайти інформацію щодо загальних та спеціальних курсів кафедри
Бакалавріат
Нормативні курси для студентів біологічного факультету (1-4 рік навчання)
Програми  
Структурна ботаніка: Анатомія рослин / бакалавр, 1 рік навчання/
Структурна ботаніка / бакалавр (спеціальність Середня освіта), 1 рік навчання/
Вибіркові курси (4 рік навчання)
Біологія мінерального живлення рослин
Внутрішньоклітинні сигнальні системи і механізми адаптивності рослин та мікроорганізмів
Екофізіологія рослин та мікроорганізмів
Біологія, метаболізм та систематика мікроорганізмів
Контроль якості рослинної сировини та мікробіологічні стандарти (міжкафедральний)
Прикладна біохімія та біотехнологія рослин (міжкафедральний)
Спеціальні практикуми (4 рік навчання)
Методи біохімічного аналізу рослин
Виділення та ідентифікація мікроорганізмів
Базові методи санітарної, грунтової та водної мікробіології
Методи культури іn vitro вищих рослин
Магістратура
Нормативні курси
 
Сучасні проблеми біології (спеціальність Середня освіта)

 

Сучасні проблеми біології
Вибіркові дисципліни
Основи біоетики та біобезпеки
Спеціальність "Фізіологія та біохімія рослин"
Сучасна фітогормонологія
Симбіогенетика рослин
Фотосинтез та продукційний процес
Генна інженерія рослин
Системність регуляції онтогенезу рослин
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”
Спеціальність "Мікробіологія та вірусологія"
Антибіотики
Теоретична та прикладна генна інженерія мікроорганізмів
Промислова мікробіологія
Механізми взаємодії рослина-мікроорганізм
Біологічні основи інфекційних процесів
Спецпрактикум „Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин та мікроорганізмів”
Спецпрактикум „Методи метаболоміки і протеоміки у фізіології рослин та мікробіології”
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2020-2021 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2020-2021 навчального року

Графік консультацій виклад.

Графік відкритих занять

ДИПЛОМНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (заочна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (денна форма)

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (заочна форма