V Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНА БІОЛОГІЯ РОСЛИН... Детальніше...

Осіння сесія "Палладінських днів 2019" Детальніше...

Другий науково-методичний інтернет-семінар "Фізіологія рослин у системі..." Детальніше...

Науково-практичний семінар "МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН" Детальніше...


Flower

З глибоким сумом повідомляємо, що 23 грудня 2021 року на 73-му році життя пішов із життя професор кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів, доктор біологічних наук, професор Жмурко Василь Васильович.

Василь Васильович Жмурко працював у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з 1993 року, з них 23 роки поспіль на посаді завідувача кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів біологічного факультету, з 2016 по 2021 року очолював біологічний факультет на посаді декана.

В.В. Жмурко автор понад 200 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, 6 патентів на винаходи, 10 навчально-методичних посібників. За результатами досліджень В.В. Жмурком сформульована оригінальна концепція, яка розкриває закономірності системної регуляції росту і розвитку рослин. Під керівництвом професора В.В. Жмурка захищені 7 кандидатських дисертацій. В.В. Жмурко був нагороджений знаком «Відмінник освіти України» та Почесною грамотою НАН України.

В.В. Жмурко був членом редколегії Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія Біологія, Вісника Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, серія Біологія, головою Харківського регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин. Професор В.В. Жмурко був головою спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та членом спеціалізованої вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять про Василя Васильовича назавжди залишиться у наших серцях.

Кафедра заснована у 1889р. професором В.І.
Палладіним    
В.о. завідувача кафедри - кндидат біол. наук, доцент Андрій Сергійович Щоголєв
Кафедра готує бакалаврів за освітньо-професійною програмою спеціальності "091 Біологія" та магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальності "091 Біологія", спеціалізація "Біологія".
Підготовка студентів ведеться за двома виборами спеціальних курсів:
Абітурієнту:
Напрямки наукових досліджень:
Контакти:
Фізіолого-генетична, фітогормональна та фітохромна регуляція розвитку рослин;
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Вивчення впливу генів локусів Vrn та Ppd на фізіолого-біохімічні процеси у рослин;
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Морфогенез рослин in vitro та його фізіолого-біохімічна та генетична регуляція;
Тел. (057) 707-54-82; (057) 707-52-32
Еколого-трофічні взаємодії рослина-мікроорганізм та біологічна азотфіксація.
НОРМАТИВНІ КУРСИ
Squrrial

Лектори кафедри викладають три нормативні курси для студентів бакалавріату біологічного факультету:

"Вступ до фаху", "Структурна ботаніка: Анатомія рослин", "Мікробіологія і вірусологія", "Біотехнологія","Фізіологія та біохімія рослин"

СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ (БАКАЛАВР)
Dog

Викладаються на 3-му та 4-му році навчання в бакалвріаті. Cкладають основу фахової підготовки з мікробіології чи фізіології та біохімії рослин. Включають спеціальні практикуми. Детальніше...

СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ (МАГІСТР)
Dog

Включають як глибоку теоретичну підготовку в галузі сучасної мікробіології та фізіології рослин, так і низку спеціальних практикумів.

Детальніше...

КОНФЕРЕНЦІЇ

На базі кафедри проводиться:

Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні і прикладні аспекти", присвячена дослідженню різних аспектів росту та розвитку рослин, необхідних для поглиблення уявлень про закономірності онтогенезу, а також прикладних аспектів (формування продуктивності та якості врожаю, адаптивність і стійкість рослин до стресових факторів навколишнього середовища, ефективність взаємодії рослин з мікросимбіонтами);

Науково-методичний семінар "Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань і наук", який охоплює широке коло питань методики й дидактики викладання фітофізіології у вищій школі.

РЕГІОНАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН

Кафедра є координуючим центром роботи Харківського регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин (УТФР). Регулярно в рамках засідань ХВ УТФР обговорюється широке коло питань з сучасних досліджень в галузі фізіології, біохімії, біотехнології, селекції та біології рослин, які проводяться провідними фахівцями нашого регіону.

ПАЛАДІНСЬКІ ДНІ

В рамках "Паладінських днів" організуються: семінари та обговорення окремих наукових питань, засідання студентського наукового товариства, виставки, в тому числі у "ЛандауЦентрі", День Рослин, екскурсії до провідних науково-дослідних установ міста та України, а також тематичні засідання, підготовка свят і різних заходів. Детальніше...ФОТОГАЛЕРЕЯ
КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ РОСЛИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ