Науково-практичний семінар в межах українсько-німецького проекту «INNOBIODIV».. Детальніше...

Стажування в University of Cologne (Німеччина).. Детальніше...

V Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНА БІОЛОГІЯ РОСЛИН... Детальніше...

Другий науково-методичний інтернет-семінар "Фізіологія рослин у системі..." Детальніше...


Flower
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ «INNOBIODIV»
18-19 грудня 2023 року завідувач кафедри, кандидат біологічних наук Щоголєв Андрій Сергійович, аспірант і студенти кафедри прийняли участь у науково-практичному семінарі в межах Українсько-німецького проєкту «InnoBioDiv», який відбувся м. Кельн, Німеччина. Семінар був присвячений технічному підґрунтю для експериментів з рослинами та показує роль освіти та досліджень у сфері впливу змін клімату на продуктивність рослин та біорізноманіття ґрунтів. Організаторами проєкту були університет Кельну та технічний університет Кельну.
Кафедра заснована у 1889р. професором В.І. Палладіним
   
В.о. завідувача кафедри - кандидат біол. наук, доцент Андрій Сергійович Щоголєв
Кафедра готує бакалаврів за освітньо-професійною програмою спеціальності "091 Біологія" та магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальності "091 Біологія", спеціалізація "Біологія".
Підготовка студентів ведеться за двома виборами спеціальних курсів:
Абітурієнту:
Напрямки наукових досліджень:
Контакти:
Фізіолого-генетична, фітогормональна та фітохромна регуляція розвитку рослин;
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Вивчення впливу генів локусів Vrn та Ppd на фізіолого-біохімічні процеси у рослин;
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Морфогенез рослин in vitro та його фізіолого-біохімічна та генетична регуляція;
Тел. (057) 707-54-82; (057) 707-52-32
Еколого-трофічні взаємодії рослина-мікроорганізм та біологічна азотфіксація.
ОБОВ'ЯЗКОВІ КУРСИ
Squrrial

Лектори кафедри викладають три нормативні курси для студентів бакалавріату біологічного факультету:

"Структурна ботаніка: Анатомія рослин", "Мікробіологія", "Біотехнологія","Фізіологія та біохімія рослин"

СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ (БАКАЛАВРИ)
Dog

Викладаються на 3-му та 4-му році навчання в бакалвріаті. Cкладають основу фахової підготовки з мікробіології чи фізіології та біохімії рослин. Включають спеціальні практикуми. Детальніше...

СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ (МАГІСТРИ)
Dog

Включають як глибоку теоретичну підготовку в галузі сучасної мікробіології та фізіології рослин, так і низку спеціальних практикумів.

Детальніше...

КОНФЕРЕНЦІЇ

На базі кафедри проводиться:

Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні і прикладні аспекти", присвячена дослідженню різних аспектів росту та розвитку рослин, необхідних для поглиблення уявлень про закономірності онтогенезу, а також прикладних аспектів (формування продуктивності та якості врожаю, адаптивність і стійкість рослин до стресових факторів навколишнього середовища, ефективність взаємодії рослин з мікросимбіонтами);

Науково-методичний семінар "Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань і наук", який охоплює широке коло питань методики й дидактики викладання фітофізіології у вищій школі.

РЕГІОНАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН

Кафедра є координуючим центром роботи Харківського регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин (УТФР). Регулярно в рамках засідань ХВ УТФР обговорюється широке коло питань з сучасних досліджень в галузі фізіології, біохімії, біотехнології, селекції та біології рослин, які проводяться провідними фахівцями нашого регіону.

ПАЛАДІНСЬКІ ДНІ

В рамках "Паладінських днів" організуються: семінари та обговорення окремих наукових питань, засідання студентського наукового товариства, виставки, в тому числі у "ЛандауЦентрі", День Рослин, екскурсії до провідних науково-дослідних установ міста та України, а також тематичні засідання, підготовка свят і різних заходів. Детальніше...ФОТОГАЛЕРЕЯ
КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ РОСЛИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ