Щоголев А.С.
Щоголєв Андрій Сергійович
Посада: доцент
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2004 р.)
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (2017 р.)
Вчене звання: немає
Спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 2005 року
Область наукових інтересів:
фітохромна регуляція онтогенезу та продуктивності томатів; сучасні методи вирощування томатів; вуглеводний обмін рослин.
 
Курси, які викладає:
Патенти на винаходи: 2
Методи ензимології рослин
Контроль якості рослинної сировини
Методи біохімічного аналізу рослин
Методи метаболоміки, протеоміки та сигналінгу у фізіології рослин
Сучасні проблеми і методи досліджень у фізіології, біохімії рослин та мікроорганізмів
Навчально-методичні посібники: 3
1. Фізіологія та біохімія рослин - малий практикум: навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В. В. Жмурко, А. С. Щоголєв, Ю. Ю. Юхно. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
 
 
Основні публікації:
4. Жмурко В.В. Влияние активации фитохромов на продуктивность и раннеспелость томатов открытого грунтана / В. В. Жмурко, А. С. Щёголев, Т. Г. Ярош // Управление продукционным процессом в агротехнологиях 21 века: реальность и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию образования Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства. 15-16 июля 2010 г. – Белгород: «Отчий край», 2010. – С. 145 - 148.
5. Жмурко В.В., Щоголєв А.С. Вплив червоного світла на активність амілолітичного комплексу у листках розсади томатів // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: Ф50 у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В.В. Моргун. – К .: Логос, 2009. – Київ, 2009. – Т.1. – С. 637–641.