Щоголев А.С.
Щоголєв Андрій Сергійович
Посада: доцент, в.о. завідувача кафедри
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2004 р.)
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (2017 р.)
Вчене звання: доцент
Спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 2005 року
Область наукових інтересів:
фітохромна регуляція онтогенезу та продуктивності рослин; сучасні методи вирощування томатів; вуглеводний обмін рослин.
 
Курси, які викладає:
Патенти на винаходи: 2
Нормативний курс "Фізіологія та біохімія рослин"
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
Контроль якості рослинної сировини
Біологія мінерального живлення рослин
Методи біохімічного аналізу рослин
Методи метаболоміки, протеоміки у фізіології рослин та мікробіології
Навчально-методичні посібники:
Біологія мінерального живлення рослин : навчальний посібник / В. Ф. Тимошенко, А. С. Щоголєв. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 180 с. ISBN 978-966-285-677-4.
Фізіологія та біохімія рослин - малий практикум: навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В. В. Жмурко, А. С. Щоголєв, Ю. Ю. Юхно. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.
 
 
Основні публікації:
Віннікова О. І., Раєвська І. М., Щоголєв А. С. (2021). Вплив бактеризації насіння на фізіолого-біохімічні властивості сільскогосподарських рослин за фітопатогенного навантаження в умовах експерименту. I Міжнародна науково-теоретична конференція, Вільнюс, с. 131-133.