На цій сторінці ви можете завантажити матеріали до вивчення загальних та спеціальних курсів
Матеріали до нормативного курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин" (1 курс)
 
Навчально-методичний комплекс курсу
Вступ до лаборатрних занять.
Календарний план лабораторних занять з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Календарний план лекцій з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Карта успішності з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Контрольні питання з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Презентації до лекцій 2018 рік (архів)
Презентації до лекцій. 2019 рік (архів)
Протоколи лабораторних занять (архів 2019 року)
Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу
Матеріали до нормативного курсу "Мікробіологія і вірусологія" (2 курс)
 
Навчально-методичний комплекс курсу
Календарний план лекцій з курсу "Мікробіологія" (для студентів РФФ)
Календарний план практичних занять з курсу "Мікробіологія" (для студентів РФФ)
Протоколи лабораторних занять з курсу(для студентів РФФ)
Календарний план практичних занять з курсу "Мікробіологія і вірусологія"
Календарний план лекцій з курсу "Мікробіологія і вірусологія" (за розділами з мікробіології)
Карта успішності з курсу "Мікробіологія і вірусологія" (за розділами з мікробіології)
Контрольні питання з курсу "Мікробіологія і вірусологія" (за розділами з мікробіології)
Методичні рекомендації із лабораторного практикуму "Практикум з мікробіології"
автори доц. Віннікова О.І., Раєвська І.М.
Життєві цикли бактерій (підготовка до Розділу 1)
Фото- та хемотрофні прокаріоти (підготовка до Розділу №2)
Матеріали до нормативного курсу "Біотехнологія" (2 курс)
 
Навчально-методичний комплекс курсу
Календарний план лекційних занять з курсу "Біотехнологія"
Календарний план практичних занять з курсу "Біотехнологія"
Контрольні питання до курсу "Біотехнологія"
Презентації до лекцій
Матеріали до нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин" (3 курс)
 
Навчально-методичний комплекс курсу
Протоколи лабораторних занять. 2020-2021
Календарний план лекційних занять з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Календарний план практичних занять з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Завдання для самопідготовки до поточного оцінювання
Контрольні запитання до курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Матеріали до спеціальних курсів бакалавріату (4 курс)
 
"Прикладна біохімія та біотехнологія рослин"
автор доц. Юхно Ю. Ю.
Навчально-методичний комплекс курсу
Календарний план занять з курсу
Контрольні питання з курсу
Матеріали для підготовки до семінарських занять зі спецкурсу
Теми рефератів
Методичні рекомендації до написання реферативних робіт
Приклад завдання поточного контролю
Приклад езаменаційного білету
"Біологія мінерального живлення рослин"
автор доц. Щоголєв А. С.
Навчально-методичний комплекс курсу
Контрольні питання з курсу
Приклад езаменаційного білету
"Екофізіологія рослин та мікроорганізмів"
автори доц. Юхно Ю.Ю., викл. Раєвська І. М.
Навчально-методичний комплекс курсу
Контрольні питання з курсу
Матеріали для підготовки до семінарських (практичних) занять зі спецкурсу
Теми рефератів / курсових робіт
Методичні рекомендації до написання реферативних робіт
Приклад езаменаційного білету
"Внутрішньоклітинні сигнальні системи"
автори доц. Юхно Ю.Ю.
Навчально-методичний комплекс курсу
Курс лекцій зі спецкурсу
Презентація до курсу лекцій
Календарний план занять зі спецкурсу
Виділення та ідентифікація бактерій: методичні рекомендації для студентів
Матеріали до спеціальних курсів магістратури (5-6 курси)
 
"Системність регуляції онтогенезу"
автор доц. Юхно Ю. Ю.
Навчально-методичний комплекс курсу
Календарний план занять з курсу
Контрольні питання, теми семінарських занять та контрольних робіт зі спецкурсу "Системність регуляції онтогенезу рослин"
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2023-2024 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2023-2024 навчального року

Графік консультації викладачів кафедри

ПРОГРАМИ НОРМАТИВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КУРСІВ

Співробітниками кафедри видано методичний комплекс, що містить усі програми нормативних та спеціальних курсів, а також практикумів, які викладаються на кафедрі "Фізіології, біохімії рослин та мікроорганізмів" для студентів бакалавріату та магістратури біологічного факультету (1-6 роки начання).

Збірник навчальних програм