tr> tr> tr>
На цій сторінці ви можете завантажити матеріали до вивчення загальних та спеціальних курсів
Матеріали до нормативного курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин" (1 курс)
 
Вступ до лаборатрних занять.
Лабораторні роботи №1-4 з розділу "Рослинна клітина"
Лабораторні роботи №5-7 з розділу "Рослинні тканини"
Лабораторні роботи №8-12 з розділу "Вегетативні та генеративні органи рослин"
Календарний план практичних занять з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Календарний план лекцій з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Презентації до лекцій з розділу "Рослинна клітина"
Презентації до лекцій з розділу "Рослинні тканини"
Презентації до лекцій з розділу "Вегетативні та генеративні органи рослин"
Карта успішності з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Контрольні питання з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу
Матеріали до нормативного курсу "Мікробіологія" (2 курс)
 
Календарний план лекцій з курсу "Мікробіологія" (для студентів РФФ)
Календарний план практичних занять з курсу "Мікробіологія" (для студентів РФФ)
Протоколи лабораторних занять (для студентів РФФ)
Календарний план практичних занять з курсу "Мікробіологія"
Календарний план лекцій з курсу "Мікробіологія"
Карта успішності з курсу "Мікробіологія"
Контрольні питання з курсу "Мікробіологія"
Теми курсових робіт з курсу "Мікробіологія"
Програма курсу "Мікробіологія"
Методичні рекомендації із лабораторного практикуму
"Практикум з мікробіології"
автори доц. Віннікова О.І., Раєвська І.М.
Методические рекоммендации к лабораторному практикуму
"Практикум по микробиологии"
авторы доц. Винникова О.И., Раевская И.Н.
Життєві цикли бактерій (підготовка до Розділу 1)
Фото- та хемотрофні прокаріоти (підготовка до Розділу №2)
Матеріали до нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин" (3 курс)
 
Протоколи лабораторних занять. Тема1. Лабораторні роботи 1-3.
Протоколи лабораторних занять. Тема 2. Лабораторні роботи 4-6.
Протоколи лабораторних занять. Тема 3. Лабораторні роботи 7-9.
Протоколи лабораторних занять. Тема 4. Лабораторні роботи 10-11.
Протоколи лабораторних занять. Тема 5. Лабораторні роботи 12-13.
Протоколи лабораторних занять. Тема 6. Лабораторні роботи 14-15.
Протоколи лабораторних занять. Тема 7. Лабораторні роботи 16-17.
Протоколи лабораторних занять. Тема 8. Лабораторні роботи 18-19.
Протоколи лабораторних занять. Тема 9. Лабораторні роботи 20-22.
Календарний план лекційних занять з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Календарний план практичних занять з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Карта оцінювання успішності з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 1)"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 2)"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 3)"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 4)"
Підсумкові бали з курсу (07.06)
Завдання для самопідготовки до поточного оцінювання
Контрольні запитання з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Програма нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Матеріали до спеціальних курсів бакалавріату (4 курс)
 
Курс лекцій зі спецкурсу "Внутрішньоклітинні сигнальні системи"
автор ст. викладач Джамєєв В.Ю.
Презентація до курсу лекцій зі спецкурсу "Внутрішньоклітинні сигнальні системи"
автор ст. викладач Джамєєв В.Ю.
Матеріали для підготовки до семінарських занять зі спецкурсу
"Прикладна біохімія та біотехнологія рослин"
автор доц. Авксентьєва О.О.
Учебно-методическое пособие "Биотехнология высших растений: культура in vitro"
Виділення та ідентифікація бактерій: методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціалізації "Мікробіологія та вірусологія"
Методические рекоммендации к лабораторному спецпрактикуму по "Микробиологии и вирусологии": часть 1.
Матеріали до спеціальних курсів магістратури (5-6 курси)
 
Протоколи проведення лабораторних досліджень зі спецпрактикуму
"Молекулярно-біологічні методи у фізіології рослин"
Навчальний посібник "Генная инженерия растений"
Навчальний посібник "Молекулярные механизмы наследования"
Навчальний посібник "Физиология цветения"
Контрольні питання, теми семінарських занять та контрольних робіт зі спецкурсу "Системність регуляції онтогенезу рослин"
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2016-2017 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2016-2017 навчального року

Графік консультації викладачів кафедри

ПРОГРАМИ НОРМАТИВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КУРСІВ

Співробітниками кафедри видано методичний комплекс, що містить усі програми нормативних та спеціальних курсів, а також практикумів, які викладаються на кафедрі "Фізіології, біохімії рослин та мікроорганізмів" для студентів бакалавріату та магістратури біологічного факультету (1-6 роки начання).

Збірник навчальних програм