tr> tr>
На цій сторінці ви можете завантажити матеріали до вивчення загальних та спеціальних курсів
Матеріали до нормативного курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин" (1 курс)
 
Вступ до лаборатрних занять.
Лабораторні роботи №1-4 з розділу "Рослинна клітина"
Лабораторні роботи №5-7 з розділу "Рослинні тканини"
Лабораторні роботи №8-12 з розділу "Вегетативні та генеративні органи рослин"
Презентації до лекцій. 2019 рік (архів)
Календарний план практичних занять з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Календарний план лекцій з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Карта успішності з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Контрольні питання з курсу "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Презентації до лекцій (2018 рік, архів)
Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу
Матеріали до нормативного курсу "Мікробіологія і вірусологія" (2 курс)
 
Календарний план лекцій з курсу "Мікробіологія" (для студентів РФФ)
Календарний план практичних занять з курсу "Мікробіологія" (для студентів РФФ)
Протоколи лабораторних занять з курсу(для студентів РФФ)
Календарний план практичних занять з курсу "Мікробіологія і вірусологія"
Календарний план лекцій з курсу "Мікробіологія і вірусологія" (за розділами з мікробіології)
Карта успішності з курсу "Мікробіологія і вірусологія" (за розділами з мікробіології)
Контрольні питання з курсу "Мікробіологія і вірусологія" (за розділами з мікробіології)
Програма курсу "Мікробіологія і вірусологія"
Методичні рекомендації із лабораторного практикуму
"Практикум з мікробіології"
автори доц. Віннікова О.І., Раєвська І.М.
Життєві цикли бактерій (підготовка до Розділу 1)
Фото- та хемотрофні прокаріоти (підготовка до Розділу №2)
Матеріали до нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин" (3 курс)
 
Протоколи лабораторних занять. 2020
Календарний план лекційних занять з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Календарний план практичних занять з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Карта оцінювання успішності з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 1 і 2)"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 3 і 4)"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 5 і 6)"
Презентації до лекцій з розділу 4 "Біохімія рослин (лекція 7 і 8)"
Завдання для самопідготовки до поточного оцінювання
Контрольні запитання до курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Програма нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Матеріали до нормативного курсу "Фітобіотехнологія" (4 курс)
 
Ргбоча програма нормативного курсу "Фітобіотехнологія"
Календарний план лекційних занять з курсу "Фітобіотехнологія"
Календарний план практичних занять з курсу "Фітобіотехнологія"
Контрольні питання до курсу "Фітобіотехнологія"
Презентації до лекцій.2019 рік (архів)
Матеріали до спеціальних курсів бакалавріату (4 курс)
 
Курс лекцій зі спецкурсу "Внутрішньоклітинні сигнальні системи"
автор ст. викладач Джамєєв В.Ю.
Презентація до курсу лекцій зі спецкурсу "Внутрішньоклітинні сигнальні системи"
автор ст. викладач Джамєєв В.Ю.
Матеріали для підготовки до семінарських занять зі спецкурсу
"Прикладна біохімія та біотехнологія рослин"
автор доц. Авксентьєва О.О.
Учебно-методическое пособие "Биотехнология высших растений: культура in vitro"
Виділення та ідентифікація бактерій: методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціалізації "Мікробіологія та вірусологія"
Методические рекоммендации к лабораторному спецпрактикуму по "Микробиологии и вирусологии": часть 1.
Матеріали до спеціальних курсів магістратури (5-6 курси)
 
Протоколи проведення лабораторних досліджень зі спецпрактикуму
"Молекулярно-біологічні методи у фізіології рослин"
Навчальний посібник "Генная инженерия растений"
Навчальний посібник "Молекулярные механизмы наследования"
Навчальний посібник "Физиология цветения"
Контрольні питання, теми семінарських занять та контрольних робіт зі спецкурсу "Системність регуляції онтогенезу рослин"
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Squrrial

Розклад занять на I семестр

2019-2020 навчального року

Розклад занять на ІІ семестр

2019-2020 навчального року

Графік консультації викладачів кафедри

ПРОГРАМИ НОРМАТИВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КУРСІВ

Співробітниками кафедри видано методичний комплекс, що містить усі програми нормативних та спеціальних курсів, а також практикумів, які викладаються на кафедрі "Фізіології, біохімії рослин та мікроорганізмів" для студентів бакалавріату та магістратури біологічного факультету (1-6 роки начання).

Збірник навчальних програм