Українське товариство фізіологів рослин Міжнародна співпраця
Українське товариство фізіологів рослин створено у 90-х роках (до 1991 входило до складу «Всесоюзного товариства фізіологів рослин»). Товариство функціоную при відділенні загальної біології  НАН України. Провідний інститут - Інститут фізіології рослин і генетики Академії Наук України (Київ, вул. Васильківська 31/17).
Члени ХВ УТФР співпрацюють з товариствами фізіологів рослин в інших країнах зокрема є членами ОФР (Общества физиологов растений России) и FESBP (The Federation of European Societies of Plant Biology)
Основне завдання Товариства  - сприяти контактам, живому спілкуванню фізіологів рослин, створювати можливість ділитися науковими результатами, обговорювати останні тенденції розвитку науки в Україні та в світі, популяризувати позиції фізіології рослин в нашій країні, об'єднувати вітчизняних фахівців і сприяти їх інтеграції у світове наукове співтовариство.
 
Засідання Харківського відділення УТФР
Засідання ХВ УТФР 11.11.2014
Президент Українського товариства фізіологів рослин - директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН віце-секретар відділення біологічних наук Моргун Володимир Васильович.
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН
з нагоди 125-річчя кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (11 листопада 2014 року м, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
Вищим органом управління Товариства є З'їзд Українського товариства фізіологів рослин. Останній з'їзд відбувся в червні 2009 року в м. Київ. Матеріали видані у двох томах «Фізіологія рослин на межі тісячоліть».
 
Харківське регіональне відділення
Українського товариства фізіологів рослин
Голова ХВ УТФР
завідувач кафедрою фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, д.б.н., професор
Василь Васильович Жмурко
Контакти: тел. 707-54-82, e-mail: zhmurko@univer.kharkov.ua Засідання ХВ УТФР 23.04.2014
Заступник голови ХВ УТФР
на кафедрі фізіології, біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулося чергове засідання Харківського регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин (УТФР)
завідувач кафедри ботаніки та фізіології рослин Харківського національного аграрного університету і м. В.В. Докучаєва, д.б.н., професор
Колупаєв Юрій Євгенович Питання, які обговорювалися:
Контакти: тел. 99-73-52, e-mail: plant_biology@mail.ru
1. Інформація про участь в роботі у Міжнародній науковій конференції, аспірантів і молодих  учених "Фундаментальні  та  прикладні  дослідження  в  біології» Донецьк, Україна, 24-27 лютого 2014 р.  Доповідач: ст. викладач. каф. ФБРіМ – Самойлов Андрій Михайлович
Секретар ХВ УТФР
доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету і м. В.Н. Каразіна, к.б.н.
Авксентьєва Ольга Олександрівна
2. Інформація про роботу Харківського відділення УТФР за 2013 рік і підготовка проведення 3-ої міжнародної наукової конференції «РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН: ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ», яка присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів ХНУ імені В.Н. Каразіна (11-13 листопада 2014 р.). Доповідач: д.б.н., проф., зав. каф. ФБРіМ -  Жмурко Василь Васильович
Контакти: тел. 707-54-82, e-mail: avksentyeva@rambler.ru
 
Харківське регіональне відділення обєднує близько 40 фізіологів, біохіміків, селекціонерів та генетиків рослин. Осередки регіонального відділення УТФР ведуть свою роботу у вищих навчальних та науково-дослідних установах міста Харкова та Харківської області.
Засідання ХВ УТФР 13.11.2013
Робота Харківського регіонального відділення УТФР ведеться у наступних напрямах.
Наукова робота:
- Організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань
- Підготовка кадрів вищої кваліфікації
- Видавнича діяльність
Навчально-методична робота:
- Сприяння розробці програм щодо розвитку діяльності фахівців з питань фізіології рослин
- Видання підручників, навчальних. методичних посібників для вищої та середньої школи
- Керівництво науковою роботою студентів та обдарованої учнівської молоді
Участь у громадському житті:
- Проведення різноманітних заходів з популяризації знань з сучасної біології рослин
- Проведення профорієнтаційної роботи, екскурсій, виступи на радіо
- Участь у акції «Міжнародний день рослин»
на кафедрі фізіології та біохімії рослинвідбулося чергове засідання Харківського регіональноговідділення Українського товариства фізіологів рослин (УТФР)
Питання, які обговорювалися:
1. Про участь в роботі Міжнародної наукової конференції "Инновационные направления современной физиологии растений", Москва, Росія, 2-6 червня 2013 року. Доповідач: д.б.н., завідувач кафедри фізіології та біохімії рослин ХНУ імені В.Н. Каразіна, проф. В.В. Жмурко
2. Організаційні питання. Планування роботи на 2014 рік. організатор: доцент кафедри фізіології та біохімії рослин Харківського національного університету і м. В.Н. Каразіна, к.б.н. Авксентьєва Ольга Олександрівна
3. Повідомлення про "Всесвітній день науки за мир та розвиток" (World Science Day For Peace and Development). Доповідач: доцент кафедри фізіології та біохімії рослин Харківського національного університету і м. В.Н. Каразіна, к.б.н. Авксентьєва Ольга Олександрівна
Засідання ХВ УТФР 21.03.2012
 Харківський національний університет і мені В.Н. Каразіна
на кафедрі фізіології та біохімії рослин
кафедра фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Куратор - Жмурко Василь Васильович відбулося чергове засідання Харківського регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин (УТФР)
Науковий напрям: фізіолого-генетична, метаболічна, фітохромна, фітогормональна системи регуляції ррозвитку рослин; еколого-трофічні взаємодії рослина-мікроорганізм, грунтова мікробіологія
Питання, які обговорювалися:
1. «Активність пероксидази генотипів соняшника, які різняться за стійкістю до вовчка" - коротке повідомлення аспірантки лабораторії генетики та біотехнології Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва   Чигрин Т.В.
Національний аграрний університет і мені В.В. Докучаєва
Куратор - Колупаєв Юрій Євгенович
тел.  (057) 99 70 35 (кафедра ботаніки та фізіології рослин)
2. І нформація про участь у роботі Міжнародних конференцій 2011 року членів Харківського регіонального відділення УТФР: «РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ, РОЗВИТКУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН», повідомлення: к.б.н.. доц. Віннікова О.І. (м. Мінськ, Беларусь, 26-28 жовтня 2011 р.)
Національний педагогічний університет і мені Г. С. Сковороди
кафедра ботаніки, куратор - Грицайчук Валентина Валентинівна
Інститут рослинництва і м. В.Я. Юр'єва УААН
тел. (057) 90 02 86, куратор – Діденко Світлана Юр'ївна Повідомлення: 
e-mail: sydidenko@mail.ru
1. д.б.н., проф. Колупаєв Ю.Є.,  к.б.н., доц. Карпець  Ю.В. "THE STRUCTURE AND FUNCTIONALITY OF THE BIOLOGICAL SYSTEMS - DIVERSITY AND UNIVERSALITY" (м. Кишинеу, Молдова, 17.11.2011)
УкрНДІЛГА і мені Висоцького
(інститут лісного господарствата агроміліорації)
Куратор - Полякова Людмила Володимирівна
2. д.б.н., проф. Жмурко В.В. «СУЧАСНА БІОЛОГІЯ РОСЛИН» (м. Луганськ, Україна, 21-25 червня 2011 року)
e-mail: polyаkova_L.V.@mail.ru
3. к.б.н., доц. Авксентьєва О.А. «РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти» (м. Харків, Україна, 11-13 жовтня 2011 року)