Аспірант першого року навчання
 
Виконує дисертацію на тему:
 
Динаміка формування запасних речовин сім'ядолей у зерні сої (Glycine max L.) в умовах різного фотоперіоду
 
 
Основні публікації:
 
1. Аль-Хамадени Хайдер Набил, Жмурко В. В. Формирование структуры и продуктивности растений сортов сои (Glycine max (L.) Merr.) в условиях разной длины дня // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: ІІІ Міжнародна наукова конференція 11-12 листопада, 2014 р., м. Харків, Україна:  тези. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 22-23.
 
 
 
Хайдер Набіл    
Аспірант третього року навчання