Раевская И.Н.
Раєвська Ірина Миколаївна
Посада: викладач
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2003 р.)
Науковий ступінь: немає
Вчене звання: немає
Виконує. дис. на тему: «Мікробіота природніх та антропогенних ценозів в умовах Східного Лісостепу України»
Спеціальність: мікробіологія
Науково-педагогічний стаж: з 2005 року
Область наукових інтересів:
мікроміцети, бактерії та водорості окультурених та природніх грунтів, грунтова та водна мікробіологія, санітарна та клінічна мікробіологія
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 1
Практикум з нормативного курсу "Мікробіологія"
Антибіотики
Контроль якості рослинної сировини та мікробіологічні стандарти
Практикум з курсу "Фізіологія та біохімія рослин"
Додаткова інформація:
Екологія мікроорганізмів та вірусів
Член Українського товариства фізіологів рослин
 
Основні публікації:
1. Моргуль И.Н., Винникова О.И. Эколого-трофическое взаимодействие высших растений и бактерий в разных фитоценозах Левобережной Лесостепи Украины // Матер. І міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених „Фундаментальні та прикладні дослідження в біології”. – Донецьк, 2009. – С. 356-358.
2. Эффекты генов фотопериодической чувствительности (Ppd и EE) и потребности в яровизации (Vrn) на физиолого-биохимические процессы у растений / В.В.Жмурко, О.А. Авксентьева, А.И. Зубрич, Ю. Ю. Юхно, В.А. Петренко, Ю.В. Попова, А.М. Самойлов, Хань Бин // Известия АН Молдовы Науки о жизни. – 2011. – 315, № 3. – С. 72-79.
3. Моргуль І.М., Віннікова О.І. Визначення чисельності азотфіксувальних бактерій та целюлозолітичної активності мікроорганізммів і грунту під посівами Triticum aestivum L. // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. – 2009. – Т. 1, С. 497-500
4. Моргуль И.Н., Винникова О.И., Чебанова В.В., Жмурко В.В. Микрофлора и фитотоксичность почв естественных ценозов в условиях Восточной Лесостепи Украины // Материалы IV Междун.науч.конф. «Шевченковская весна – 2008». – Киев, 2008. – С. 79-81
5. Віннікова О.І., Раєвська І.М. Практикум з мікробіології: методичні рекомендації. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40с.