Тимошенко В.Ф.
Тимошенко Володимир Федорович
Посада: доцент, в.о. завідувача кафедри
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський державний університет імені О.М. Горького  (1978 р.)
Науковий ступінь: к.б.н. (1990 р.)
Вчене звання: доцент (2001 р.)
Кандид. дис. на тему: «Сравнительное изучение фотосинтетического аппарата тритикале, пшеницы и ржи в связи с продуктивностью»
Спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 1985 року
Область наукових інтересів: регуляція темпів розвитку рослин, фотоперіодизм. Наукові дослідження проводить в області вивчення фізіологічних, біохімічних, фітохромних та фітогормональних механізмів регуляції темпів розвитку рослин.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 3
Нормативний курс «Фізіологія і біохімія рослин»
1. Тимошенко В.Ф.., Жмурко В.В. Методи аналізу вуглеводів: методичний посібник для студентів біологічного факультету / В.Ф. Тимошенко, В.В. Жмурко. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 32 с.
2. Тимошенко В.Ф. Жмурко В.В. методичний посібник для студентів біологічного факультету / В.Ф. Тимошенко, В.В. Жмурко. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2002. – 42 с.
3. Тимошенко В.Ф. Жмурко В.В. Генная инженерия растений: учебное пособие / В.Ф. Тимошенко, В.В. Жмурко. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 120 с.
Біологія мінерального живлення рослин
Фотосинтез та продукційний процес
Генна інженерія та біотехнологія рослин
Методи біохімічного аналізу рослин
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
Член Українського біохімічного товариства
Член Українського ботанічного товариства
 
 
Основні публікації:
3. Тимошенко В.Ф. Влияние фотопериода на содержание различных форм азота в листьях короткодневных и фотопериодически нейтральных изо генных линий сои // Збірник  „Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку” у 2-х т. – К.: Логос, 2009. – Т.1. – С. 642-648.
4. Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В., Малик Ю.В., Димитриева А.И. Изменения в углеводном обмене у растений разных фотопериодических групп после облучения красным светом // Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти. – Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Харків, Україна, жовтень, 11–13, 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 43–44.
5. Тимошенко В.Ф., Малик Ю.А.Влияние красного света на содержание углеводов и амилазную активность в листьях короткодневной и фотопериодически нейтральной линий сои // Каразінські природознавчі студії. Матеріали наукової конференції з міжнародною участю (Харків, Україна, лютий, 1–4, 2011 р.). – Х.:  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 277–279.
6. Тимошенко В.Ф.Изменение нитратредуктазной активности под влиянием разных фотопериодических условий. Укр. биохим. журн. 2002.Т. 74. № 4б (дод. 2). С. 143.