Винникова О.И.
Віннікова Ольга Іванівна
Посада: доцент
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський державний університет імені О.М. Горького  (1994 р.)
Науковий ступінь: к.б.н. (2004 р.)
Вчене звання: доцент (2013 р.)
Кандид. дис. на тему: «Почвенные микромицеты и водоросли лесных насаждений в южной части Восточной Лесостепи Украины»
Спеціальність: 03.00.05 – ботаніка
Науково-педагогічний стаж: з 1995 року
Область наукових інтересів:
Вивчення механізмів взаємовідносин рослина-мікроорганізм, екологія ґрунтових авто- і гетеротрофних мікроорганізмів, ґрунтова мікробіологія, мікроценози різних типів ґрунтів, екологічні аспекти функціонування мікроценозів у агросистемах.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 9
Нормативний курс: «Мікробіологія та вірусологія», розділи з мікробіології
1. Практикум з мікробіології : методичні рекомендації для студентів 2 курсу денного відділення біологічного факультету / О.І. Віннікова, І.М. Раєвська. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. - 52с.
2. Завдання з мікробіології для самостійної роботи студентів: методичні рекомендації / О. І. Віннікова, Раєвська І. М. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 48 с.
3. Віннікова О.І., Самойлов А.М., Попова Ю.В. Виділення та ідентифікація бактерій: методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціалізації "Мікробіологія та вірусологія". - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 60 с.
4. Віннікова О.І. Посібник з мікробіології. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 84 с.
Вибіркові курси:
«Основи біоетики і біобезпека»

«Метаболізм, біологія і систематика мікроорганізмів»
«Промислова мікробіологія»
«Механізми взаємодії рослина-мікроорганізм»

 
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
Член Українського ботанічного товариства
 
Основні публікації:
4. Авксентьєва О.О., Віннікова О.І. Мікроміцети ризосфери та філосфери ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) у зв’язку з темпами розвитку та продуктивністю // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Біологія». - 2018. - Т. 30, С. 77-86