Винникова О.И.
Віннікова Ольга Іванівна
Посада: доцент
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський державний університет імені О.М. Горького  (1994 р.)
Науковий ступінь: к.б.н. (2004 р.)
Вчене звання: доцент (2013 р.)
Кандид. дис. на тему: «Почвенные микромицеты и водоросли лесных насаждений в южной части Восточной Лесостепи Украины»
Спеціальність: 03.00.05 – ботаніка
Науково-педагогічний стаж: з 1995 року
Область наукових інтересів:
Грунтова мікробіологія, мікроценози різних типів ґрунтів, грунтові мікроміцети та водорості, екологічні аспекти функціонування мікроценозів у агросистемах.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 5
Нормативний курс «Мікробіологія» для заочної форми навчання
1. Практикум з мікробіології: методичні рекомендації / Віннікова О.І., Раєвська І.М. – 3-тє вид., доповнене. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 48 с.
2. Віннікова О.І. Посібник з мікробіології. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. - 84 с.
3. Віннікова О.І., Самойлов А.М., Попова Ю.В. Виділення та ідентифікація бактерій: методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціалізації "Мікробіологія та вірусологія". - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 60 с.
4. Віннікова О.І. Робочий зошит з мікробіології: навчально-методичний комплекс. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 52 с.
Промислова мікробіологія
Біологія та систематика окремих груп бактерій
Теоретичні та прикладні аспекти генетики мікроорганізмів
Механізми взаємодії рослина-мікроорганізми
Методика викладання у вищій школі
Метаболізм прокаріот
 
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
Член Українського ботанічного товариства
 
Основні публікації:
2. Моргуль И.Н., Винникова О.И., Чебанова В.В., Жмурко В.В. Микрофлора и фитотоксичность почв естественных ценозов в условиях Восточной Лесостепи Украины // IV Междун. науч. конф. «Шевченківська весна - 2008».- Киев, 2008.
4. Віннікова О.І., Шеховцов О.Г.Вплив умов місцезростання на різноманітність мікроміцетів і водоростей у ґрунтах лісових насаджень // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, №2. – С. 21-27.