Юхно Юлія Юріївна
Посада: старший викладач
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (2004 р.)
Науковий ступінь: немає
Вчене звання: немає
Виконує дисертацію на тему: «Фитогормональный статус фотопериодически нейтральных и короткодневных изогенных линий сои (Glycine max /Merr/ L.)»
Спеціальність: фізіологія та біохімія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 2005 року
Область наукових інтересів:
вивчення фітогормональної  регуляції процесів  росту та розвитку рослин, роль генів фотоперіодичної чутливості (Е) сої в детермінації змін фітогормонального балансу рослин.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 5
нормативний курс "Структурна ботаніка: Анатомія рослин"
Сучасна фітогормонологія
Екофізіологія рослин
Прикладна біохімія та біотехнологія рослин
Практикум з нормативного курсу "Фізіологія та біохмія рослин"
Додаткова інформація:
Член Українського товариства фізіологів рослин
Член журі IV етапу Всеукраїнської шкільної олімпіади з біології
3. Фізіологія та біохімія рослин - малий практикум: навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В. В. Жмурко, А. С. Щоголєв, Ю. Ю. Юхно. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.
Член журі Всеукраїнського турніру юних біологів
 
 
Основні публікації:
2. Влияние продолжительности фотопериода на нодуляцию и нитрогеназную активность у изогенных линий сои / Ю.В. Жорняк, Ю.Ю. Юхно, А.М. Самойлов, В.В. Жмурко // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: збірник наук. праць у 2-х т. / гол. ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – Т.1. – С. 501-507.
3. Юхно Ю.Ю. Активність ауксинів та абсцизинів у листках ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max L. Merr.) за різних фотоперіодичних умов / Ю.Ю. Юхно, В.В. Жмурко // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: збірник наук. праць у 2-х т. / гол. ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – Т.1. – С. 649-654.
5. Жмурко В.В., Джамєєв В.Ю., Юхно Ю.Ю., Альдал’ін Хаммад Халіфех Хаммад Накопичення крохмалю та його компонентів у листках короткоденних і нейтральних ізогенних ліній сої (Glicine max Merr.) за різної тривалості дня // Науковий вісник Національного аграрного университету. – 2005. – Вип. 91. – С. 71-77